Sexting

Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov „sex“ a „textování“ = elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Tyto materiály pak často končí na internetu a mohou mít pro oběť fatální důsledky, jelikož jsou často použity i jako prostředek k různým formám vydírání. Dochází tak k poškozování oběti a některé případy mohou končit i smrtí oběti. Útočník se v případě, že je oběť mladší 18 let, dopouští trestného činu v oblasti šíření dětské pornografie.

 

Sexting_NIBAV

 

Kyberharašení

Za kyberharašení můžeme označit zprávy zasílané agresorem opakovaně a které jsou oběti nepříjemné. Tato situace může vzniknout i ze vzájemné konverzace, která se stane nepříjemnou a oběť není schopná ji ukončit. Agresor většinou oběť začne bombardovat zprávami ihned po připojení na internet nebo zasílá nežádoucí sms. Nejčastěji se jedná o zprávy se sexuálním podtextem či obsahující sexuální narážky na oběť.