Netolismus

Závislost na Internetu, někdy také netolismus nebo netholismus, je chorobná závislost na internetu ve všech formách, tzn. Hraní počítačových her, chatování, sledování e-mailů, sociálních sítí, ale i běžné surfování. V širším pojetí zahrnuje závislost na tak zvaných virtuálních drogách, kam lze zařadit i mobilní telefony, tablety, televize.

Mezi základní příznaky patří:

  • Potřeba být stále on-line (neodtržitelnost od internetu)
  • Ignorování okolí a uzavírání se do sebe
  • Nervozita a agrese při ztrátě/absenci internetu
  • Nedodržovaní pitného a stravovacího režimu
  • Ztráta jiných zájmů (sportovní a jiné aktivity)
  • Ztráta kontroly nad časem
  • Záškoláctví, zhoršení výsledků ve škole/zaměstnání
  • Zdravotní potíže (bolest zad, krku, hlavy apod.)

 

Netolismus_NIBAV_2