Kyberšikana

nazývaná také jako kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying.

Je souhrnné označení forem šikany, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození jiné osoby pomocí informačních technologií – internetu, mobilních telefonů, apod. Jedná se např. O vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod. Obdobně jako tradiční šikana i kyberšikana zahrnuje opakované chování a nepoměr sil mezi „agresorem a obětí“. Mezi další znaky, které identifikují kyberšikanu, patří skutečnost, že oběť vnímá to, co se děje jako nepříjemné a ubližující.

Nejčastější projevy:

 • Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (e-mail, SMS, chat, Skype, soc. sítě)
 • Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.)
 • Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné webové stránky)
 • Zneužívání cizího účtu – krádež identity (e-mailového, FB, diskuzního apod.)
 • Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování (chatovací místnosti apod.)
 • Odhalování cizích tajemství
 • Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu
 • Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním

 

kyberšikana_NIBAV

 

Mezi nejnebezpečnější formu kyberšikany patří Kybergrooming.

Jako kybergrooming se označuje jednání osoby či osob, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, sociálních sítí) a donutit ji k osobní schůzce. Útočník se často vydává za někoho jiného, vyhlédne si vhodnou oběť a poté s postupem času systematicky získá její důvěru. Největší nebezpečí této formy šikany je její pomalý, neagresivní a nenátlakový postup, kdy si oběť ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno. Útočník nespěchá a trpělivě jde za svým cílem. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k trestnému činu apod.

Kybergrooming má různé fáze vývoje:

 1. Vzbuzení důvěry u oběti a snaha izolovat oběť od okolí (útočící osoba mění svoji identitu, je velmi trpělivá)
 2. Podplácení dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu (placené hry, dárky, peníze apod.)
 3. Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka
 4. Osobní setkání
 5. Uskutečnění důvodu kybergroomingu (Sexuální obtěžování, zneužití/využití k nějakému účelu, únos dítěte apod.)

 

Mezi další formy kyberšikany řadíme tzv. Vyloučení, ostrakizace

Touto formou kyberšikany je oběť vyloučena z určité skupiny, do které by chtěla či měla patřit. Ostrakizace (vyloučení jedince z kolektivu) je pro oběť velmi bolestná, i když se nejedná o přímou formu agrese. Oběť trpí frustrací z nenaplnění potřeby patřit do určité skupiny (kolektivu). Na internetu je tato forma častější a prováděna v mnohem horší formě než v reálném životě, jelikož je zde více patrné, kdo je „in“ a kdo „out“. Navíc zde ostatní mohou jakkoliv diskutovat bez obav, že je oběť uvidí či uslyší. Nejčastějším příkladem je vyloučení z facebookové skupiny, kde ostatní lidé okamžitě vidí a vědí o vyloučení, což je mnohem znatelnější, než vyloučení ze skupiny v reálném životě.