Finance vs. internet

je náš pilotní projekt, který se nám podařilo realizovat v roce 2016.

Tento projekt byl zaměřen na internetovou bezpečnost a finanční gramotnost. Probíhal na dětském táboře pro celkem 120 dětí ve věku 6 – 17 let.

Děti se v rámci internetové bezpečnosti dozvěděly zásady bezpečného chování na internetu. Na reálných příkladech jim bylo vysvětleno:

  • co je to kyberšikana
  • co je phishing a jak se mu úspěšně bránit
  • jaké nástrahy číhají na sociálních sítích
  • jak se nestát závislým na internetu
  • kam se obrátit pro pomoc, apod.

druhé části zaměřené na finanční gramotnost se děti dozvěděly zajímavosti o financích, jaké zásady dodržovat při nákupu přes internet, na co si dát pozor při platbě kartou a jak se obecně chovat zodpovědně ve vztahu k financím.

Na závěr si všechny děti mohly vyzkoušet své znalosti a nově získané informace na několika testech.

Proč jsme vybrali právě tento tábor? 

Na táborech se obecně koncentruje větší počet dětí různého věku, kteří společně musí několik dní spolupracovat, řešit konflikty, bavit se a hlavně „přežít“. Právě tato skutečnost napomáhá v lepší vnímání a zapamatování předávaných informací. Konkrétně na tomto táboře mají děti zakázáno používat mobilní telefony, tablety i ostatní zábavnou elektroniku, což je přesně to, o co my usilujeme – dostat děti ven do přírody, pryč od elektroniky.

Celý seminář měl velký ohlas a byl realizován i v roce 2017.

 

nibav_internetova-bezpecnost_1920x700