Národní institut bezpečnosti a vzdělávání z.s. (NIBAV)

je neziskové, nevládní sdružení, založené v roce 2016. Avšak jeho členové se jako jednotlivci angažovali na různých volnočasových aktivitách pro děti již od roku 2013. Behěm těchto aktivit prováděli osvětu dětí i dospělých v oblasti internetové bezpečnosti a později i ve finanční gramotnosti a byli spolupořadateli několika soutěží a venkovních aktivit pro děti a mládež.

Naším posláním je pomáhat především tam, kde je to potřeba a s co možná největším dopadem na danou skupinu lidí. Dělat práci zodpovědně, svědomitě a vždy s nejlepšími úmysly vzhledem ke společnosti. Stále se zlepšovat, učit se a zvyšovat výkonnost a efektivitu.

Cílem spolku je přispívat ke zvyšování bezpečnosti a vzdělanosti lidí, rodičů a především dětí. Soustředíme se zejména na zvýšení bezpečnosti při užívání internetu, informačních a telekomunikačních technologií. Dále chceme zvýšit povědomí o možných nástrahách kybernetického prostředí zejména pak o kybernetické šikaně, hatingu, sextingu, zneužití identity, phishingu, virech, závislosti, sociálním inženýrství apod. Mezi další cíle spolku NIBAV patří zvýšení fyzické a sportovní aktivity u dětí a mládeže. Prostřednictvím projektu „selfie contest“ máme v plánu dostat děti a mladistvé od internetu, her a videí ven mezi lidi, památky, přírodu a zajímavá místa v konkrétních lokalitách. V neposlední řadě máme za cíl zvýšit povědomí o finanční gramotnosti u dětí a mládeže a seniorů.

Naplnění stanovených cílů realizujeme prostřednictvím projektů, seminářů, školení, konferencí a přednášek. Dále pak prostřednictvím informací na webových stránkách, sociálních sítích, publikačních činnostech, pořádání soutěží, poskytování pomoci apod.